Buyline

תקנון אתר

תקנון אתר – Buyline

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר Buyline השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. הגלישה, השימוש והרכישות באתר Buyline מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אנא קראו את תנאים הנ”ל בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של חברת (Buyline) מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
 3. באתרנו  תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע רב בתחום האירועים,  לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.
 4. התכנים שבאתר כוללים מידע ופרטים ביחס לנותני שירות ו/או בתי עסק מתחום מכירת ציוד. בתי עסק, הספקים ונותני השירות באתר מוצגים במסגרת שת”פ בין חברת Buyline והתקשורת מולם לא קשורה באף צורה לחברה. החברה מסירה אחריות מכל שירות לקוי, חלקי או לא תקין שיינתן מהספקים המוצגים באתר. במקרים בהם החברה משמשת כגוף מקשר בין הלקוח לבין הספק.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני, לאחר שהסכימו לקבל דיוור במערכת הניוזלטר באתר.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו”ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם באתר.

חוות דעת באתר

 1. באתר מתפרסמים מגוון מוצרים למכירה עבור לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים בניהם מתקנים מתנפחים למכירה, שולחנות משחק למכירה, פתרונות חימום למכירה (לרבות פטריות חימום למכירה), פתרונות קירור למכירה (לרבות מצננים למכירה, מאווררים ומערפלים), פינות זולה למכירה ועוד מוצרים רבים וטובים. לשירותכם עומדת אפשרות לפרסום חוות דעת על החבילות והמוצרים השונים למכירה. חברת Buyline אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לחוות דעת שהועלתה לאתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת חוות הדעת והחברה לא תהיה אחראית בנושא זה.
 2. החברה רשאית למחוק את חוות הדעת, וכן לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, ללא הודעה מוקדמת.
 3. יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא חוות הדעת יהיה רשאי להגיב לפורום ו/או לחוות הדעת, בכפוף לתנאי השימוש.

קניין רוחני

 1. חברת Buyline הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות מבלי לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה
 3. המשתמשים בחוות הדעת מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לפורום ו/או לחוות הדעת אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או לפורום ו/או לחוות הדעת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. כמו כן רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת מסר קצר (SMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
 2. חברת Buyline שומרת לעצמה לעדכן את האתר במוצרים השונים באתר ולהוסיף מגוון מוצרים בכל תחום.
 3. מידע על המוצרים באתר- בכל דף מוצר תוכלו לקבל מידע מפורט אודות המוצר, אופן הרכבתו והפעלתו והנתונים הטכניים שלו. השימוש בתכנים אלו ובהוראות הפעלה אלו באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש חלה האחריות להתעדכן בהוראות ההתקנה והתפעול של מוצרים אלו, על פי המדריך המצור לכל מוצר ע”י היבואן הרשמי.

ביצוע הזמנה באתר:

 1. ביצוע הזמנה מתבצע באופן מאובטח, מיד לאחר ביצוע הזמנתך באתר, תקבל הודעה על אישור קליטת הזמנתך. אישור סופי של ההזמנה יתקבל רק לאחר חיוב כרטיס האשראי.
 2. בכל מקרה בו הוצגה טעות בתיאור המוצר, בנתוניו או במחירו של המוצר, תהיה רשאית חברת בייליין לבטל את הרכישה ולזכות את הלקוח בסכום שחויב בפועל.
 3. באחריות המשתמש המזמין למלא את פרטיו המלאים והנכונים, כשם שיידרש.
 4. מועדי האספקה משתנים בין מוצר למוצר, ובהתאם לזמינותם במלאי. בכל מקרה, מתחייבת חברת בייליין לספק את המוצרים עד 14 ימי עסקים, ולכלל זה ייחשבו ימי א’-ה’ בלבד. לא ייחשבו לחישוב זה ימי חג, ערבי חג, ימי שישי ושבתות.
 5. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 6. חברת בייליין עושה ככל שביכולתה לשמור על האתר מעודכן, ובכלל זה על מלאי המוצרים, מחירם ונתוניהם. בכל מקרה בו בוצעה הזמנה באתר והתגלה כי מוצר זה אינו זמין, חברת בייליין תעדכן את המזמין בהקדם האפשרי על אי זמינות המוצר ותאפשר ללקוח להמיר את המוצר במוצר אחר בסכום זהה או תשיב למזמין את הסכום בו חויב. המזמין לא יפוצה בכל דרך שהיא, ולא תהיה לו כל טענה על אי אספקת מוצר שאינו קיים במלאי במחסני החברה או ברשות היבואן. כמו כן ייתכן ותתקיים סטייה בין נתוני המוצר המוצגים באתר (צבעים, מידות וכו’) לבין נתוני המוצר בפועל. המזמין מצהיר כי הוא מבין כי עלול להיות שוני בין הצבעים המוצגים במסכו האישי לבין הצבעים בפועל וכי עשויה להיות סטייה קלה בין הנתונים הרשומים לנתונים בפועל.
 7. ביטול הזמנה אפשרי עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית, ולא בוצע בו שימוש. לאחר שליחת המוצר למחסני החברה, בדיקתו ע”י נציגי החברה ואישור כי אכן לא בוצע שימוש במוצר, יזוכה המזמין בעלות המוצר בלבד (המזמין לא יזוכה בעלות המשלוח). בכל מקרה בו יתגלה כי בוצע שימוש במוצר והמוצר לא באריזתו המקורית, רשאית החברה לא לאשר את החזרת המוצר ולא לזכות את הלקוח. באחריות הלקוח לשאת בעלויות השבת המוצר אליו. לא תתאפשר החזרת מוצרים שנמכרו מתצוגה.
 8. חברת בייליין אינה יצרנית, ועל כן האחריות הבלעדית על המוצרים הינה של היבואנים, ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות המצורפת למוצר.

גלישה מהנה ובטוחה.

צוות Buyline